ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
04 ต.ค. 2559
82 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
04 ต.ค. 2559
83 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
03 ต.ค. 2559
84 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
01 ก.ย. 2559
85 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
01 ส.ค. 2559
86 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
01 ก.ค. 2559
87 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
01 มิ.ย. 2559
88 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานปูน - เหมืองล่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
288
10 พ.ค. 2559
89 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จ้างเหมาบุกเบิกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุณอุบล - สวนทุ่งคง ดาวน์โหลดเอกสาร
216
10 พ.ค. 2559
90 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20