ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 รายงานผลการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร เดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
03 เม.ย. 2560
72 ประกาศผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ม.2 บ้านนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
149
30 มี.ค. 2560
73 ประกาศผลการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
175
29 มี.ค. 2560
74 ประกาศขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
127
23 มี.ค. 2560
75 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
01 มี.ค. 2560
76 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
03 ม.ค. 2560
77 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
01 ธ.ค. 2559
78 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
01 พ.ย. 2559
79 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
26 ต.ค. 2559
80 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
04 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20