ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
01 ธ.ค. 2563
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
02 พ.ย. 2563
13 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
27 ต.ค. 2563
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
27 ต.ค. 2563
15 ประชาสัมพันธ์ แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
01 ก.ย. 2563
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึงเ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
03 ก.ค. 2563
17 ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
01 ก.ค. 2563
18 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
144
01 มิ.ย. 2563
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองล่าง ตำบลตาชี อำยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
45
21 เม.ย. 2563
20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
16 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20