ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
02 เม.ย. 2559
92 ประกาศ เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี หมู่ที่ 2 บ้านนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
216
28 มี.ค. 2559
93 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
01 มี.ค. 2559
94 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
240
23 ก.พ. 2559
95 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
01 ก.พ. 2559
96 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
03 ม.ค. 2559
97 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
237
01 ธ.ค. 2558
98 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
225
02 พ.ย. 2558
99 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙(๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
29 ต.ค. 2558
100 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
01 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20