ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
01 ต.ค. 2561
42 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
30 ก.ย. 2561
43 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
28 ก.ย. 2561
44 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
25 ก.ย. 2561
45 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
06 ก.ย. 2561
46 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
31 ส.ค. 2561
47 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
31 ก.ค. 2561
48 ขอเชิญยื่นซองข้อเสนอราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้ารแค่ หมู่ที่ 1 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
112
19 ก.ค. 2561
49 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
30 มิ.ย. 2561
50 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
29 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20