ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
31 พ.ค. 2561
52 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
30 เม.ย. 2561
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
04 เม.ย. 2561
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ร่างขอบเขตงานจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราฯสายบ้านแค่ หมู่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
02 เม.ย. 2561
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ร่างขอบเขตงานจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราฯสายบ้านแซะ- หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
02 เม.ย. 2561
56 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
31 มี.ค. 2561
57 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
30 มี.ค. 2561
58 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
01 ก.พ. 2561
59 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
03 ม.ค. 2561
60 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
28 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20