ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ขอเชิญยื่นซองข้อเสนอราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้ารแค่ หมู่ที่ 1 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  รายละเอียด : ขอเชิญยื่นซองข้อเสนอราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้ารแค่ หมู่ที่ 1 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 131 คน