ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
257
01 ก.ย. 2558
102 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
262
03 ส.ค. 2558
103 ประกาศเรื่องขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
230
09 ก.ค. 2558
104 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
01 ก.ค. 2558
105 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
02 มิ.ย. 2558
106 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
01 พ.ค. 2558
107 -ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
270
07 เม.ย. 2558
108 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
02 เม.ย. 2558
109 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
248
02 มี.ค. 2558
110 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
224
02 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20