ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
03 ก.พ. 2557
122 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
248
02 ม.ค. 2557
123 ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
07 พ.ย. 2556
124 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
01 ก.ย. 2556
125 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
30 ส.ค. 2556
126 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
272
01 ส.ค. 2556
127 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
271
01 ก.ค. 2556
128 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
224
01 มิ.ย. 2556
129 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
388
01 พ.ค. 2556
130 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
351
01 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20