ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
03 เม.ย. 2563
22 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนมีงานทำช่วงปิดเทอม ดาวน์โหลดเอกสาร
162
10 มี.ค. 2563
23 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
03 ม.ค. 2563
24 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
09 ต.ค. 2562
25 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
07 ต.ค. 2562
26 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
02 ต.ค. 2562
27 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
04 ก.ค. 2562
28 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
02 พ.ค. 2562
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
09 เม.ย. 2562
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา จำนวน 6 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
09 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20