ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 พ.ย. 2560
62 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
06 ต.ค. 2560
63 ประกาศเรื่องผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
22 ส.ค. 2560
64 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
21 ส.ค. 2560
65 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
21 ส.ค. 2560
66 ประกาศเรื่องผลการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
21 ส.ค. 2560
67 ประกาศ เรื่องขอเชิญราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (โครงการปูพื้นยางพาราศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
532
18 ก.ค. 2560
68 ประกาศ เรื่องขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (โครงการปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬาฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
18 ก.ค. 2560
69 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
01 มิ.ย. 2560
70 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
01 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20