ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ร่างขอบเขตงานจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราฯสายบ้านแซะ- หมู่ที่ 2
  รายละเอียด : เรื่อง ร่างขอบเขตงานจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแซะ-หมุ่ที่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 138 คน