สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
06 ต.ค. 2560
2 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
03 ต.ค. 2559
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
04 ต.ค. 2554
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
259
02 ก.ย. 2554
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
240
01 ส.ค. 2554
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
08 ก.ย. 2553
7 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนเมษายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
10 พ.ค. 2553
8 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
09 เม.ย. 2553
9 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
09 มี.ค. 2553
10 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนมกราคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
09 ก.พ. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2