สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2554
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2554

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 239 คน