สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 49 คน