สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม
  รายละเอียด :องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  กรกฎาคม


ประจำปีงบประมาณ  2554  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 247 คน