สรุปการประกาศ , ประกวด , สอบราคา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
239
07 ก.ย. 2553
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน หมูที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
09 ก.ค. 2553
3 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
259
17 มิ.ย. 2553
4 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
240
27 พ.ค. 2553
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ บุกเบิกถนน หมูที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
20 พ.ค. 2553
6 ประชาสัมพันธ์การสอบราคาโดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
242
17 มี.ค. 2553
7 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
29 ม.ค. 2553
8 ประกาศสอบราคาจ้าง ประกวดราคา โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
253
22 ก.ค. 2552
9 สรุปการประกาศ , ประกวด , สอบราคา
362
23 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : 1