สรุปการประกาศ , ประกวด , สอบราคา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน หมูที่ 5
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน (ป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง) หมู่ที่ 5  บ้านเหมืองล่าง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 251 คน