ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
336
22 ก.ค. 2552
182 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประเดือน มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
10 ก.ค. 2552
183 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
11 มิ.ย. 2552
184 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
11 พ.ค. 2552
185 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
20 เม.ย. 2552
186 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
07 เม.ย. 2552
187 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
10 มี.ค. 2552
188 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
06 มี.ค. 2552
189 สรุปผลการการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนม.ค.52 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
20 ก.พ. 2552
190 ประกาศสุรปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
06 ก.พ. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20