ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
12 ม.ค. 2564
2 ข้อเท็จจริง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 ม.ค. 2564
3 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 ธ.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ร่วมรับชมกิจกรรมแลกเปลี่ยน "พลังพลเมืองตื่นรู้...สู้วิกฤตสุขภาพ" ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 ธ.ค. 2563
5 ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
41
30 ก.ย. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี เรื่อง ขั้นตอนการขอใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
37
30 ก.ย. 2563
7 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและประปาภูเขา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
30 ก.ย. 2563
8 โครงการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
45
24 ก.ย. 2563
9 ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 บ้านนอก ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
38
16 ก.ย. 2563
10 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563" ดาวน์โหลดเอกสาร
25
14 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47