ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
28 มิ.ย. 2565
2 รายผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน จากระบบ e-PlanNACC ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 มิ.ย. 2565
3 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
10 พ.ค. 2565
4 ประกาศรายชื่อคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
10 พ.ค. 2565
5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
29
20 เม.ย. 2565
6 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
12 เม.ย. 2565
7 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียนที่เป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ดาวน์โหลดเอกสาร
25
12 เม.ย. 2565
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
08 เม.ย. 2565
9 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
08 เม.ย. 2565
10 ประกาศรายชื่อคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61