ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการธนาคารขยะ และคัดแยกขยะรีไซเคิล ดาวน์โหลดเอกสาร
64
15 ก.ย. 2564
2 ประประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ดาวน์โหลดเอกสาร
76
16 ส.ค. 2564
3 องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างต่อเนื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
30 ก.ค. 2564
4 ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
08 มิ.ย. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ธรรมนูญสุขภาพตำบลตาชี ว่าด้วยมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid - ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
31 พ.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
28 พ.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" ดาวน์โหลดเอกสาร
110
18 พ.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ กินผัก-ผลไม้แบบไหนปลอดภัย Covid-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
18 พ.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ไม่มองข้าม 5 จุด หยุดโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
18 พ.ค. 2564
10 ประกาศมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
12 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55