ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 มิ.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ธรรมนูญสุขภาพตำบลตาชี ว่าด้วยมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid - ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
31 พ.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
28 พ.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" ดาวน์โหลดเอกสาร
21
18 พ.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ กินผัก-ผลไม้แบบไหนปลอดภัย Covid-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 พ.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ไม่มองข้าม 5 จุด หยุดโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
18 พ.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา งดเดินทางออกนอกเคหสถาน ตามคำสั่งศูนยฺ์บริหารสถานะการโควิด -19 จังหวัดยะลา ที่ 47/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
11 พ.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ มาตรการยกเว้นการเดินทางเข้า-ออก ด่านตรวจ-จุดสกัด ข้ามเขตจังหวัดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดยะลา ตามคำสั่งศูนยฺ์บริหารสถานะการโควิด -19 จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
22
11 พ.ค. 2564
9 มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (D-M-H-T-T-A) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
07 พ.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50