เอกสารตามมาตรา 9
เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 62 คน