เอกสารตามมาตรา 9
เรื่อง : ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ประกาศจักตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 65 คน