แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เรื่อง : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563)
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 125 คน