ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : การกำหนดราคากลาง
  รายละเอียด : การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 635 คน