แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เรื่อง : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554 – 2558)
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554-2558)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 115 คน