แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เรื่อง : ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (๒๕๕๔-๒๕๕๘)
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ประกาศใช้แผนยุทธสาตร์ ประจำปี (๒๕๕๔-๒๕๕๘)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 105 คน