แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เรื่อง : คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/รับเรื่องร้องเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
  รายละเอียด : คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/รับเรื่องร้องเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน