แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เรื่อง : แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อปท ต.ค.63-มี.ค.64
  รายละเอียด : แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อปท ต.ค.63-มี.ค.64
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน